Παρουσίασα το ρομποτικό μου χέρι στo Mind the Lab!Φωτογραφίες